Goedkoop en vrijwel onverwoestbaar

Goedkoop en vrijwel onverwoestbaar

News Circular Economy

2 min.

Kunststoffen ('plastics' in het Engels) bezitten veel wenselijke eigenschappen. Ze zijn zeer lichtgewicht, gaan lang mee, zijn gemakkelijk vorm te geven, en ze zijn niet duur. Bovendien zijn kunststoffen veelzijdig. Ze worden dan ook gebruikt in veel producten, van medische apparaten en auto-onderdelen tot elektronica en nog veel meer. Daarnaast worden kunststoffen gebruikt voor alledaagse items, zoals verpakkingen en flessen. Op deze manier is het moeilijk en waarschijnlijk zelfs onmogelijk geworden het gebruik van kunststoffen volledig te vermijden.

Wanneer kunststoffen worden gebruikt voor verpakkingen en flessen gaat het vaak om éénmalig gebruik. Dit wil zeggen dat deze vrijwel onverwoestbare materialen al na één keer gebruiken worden weggegooid, wat leidt tot enorme hoeveelheden plastic afval. Recycling is voor sommige soorten kunststof een oplossing, afhankelijk van de lokale omstandigheden, maar in de praktijk wordt slecht een heel klein percentage van alle geproduceerde kunststoffen gerecycled.

Het recyclen van kunststoffen stuit op verschillende aanzienlijke uitdagingen, met name wanneer we het hebben over relatief kleine eilandstaten in ontwikkeling:

  1. Gebrek aan infrastructuur: het inzamelen en verwerken van plastic afval voor recycling vereist infrastructuur. Onder meer inzamelcentra, recycling-programma’s, gespecialiseerde faciliteiten en opgeleid personeel zijn nodig, maar deze aspecten ontbreken vaak op kleinere eilandstaten in ontwikkeling.
  2. Verontreiniging van de te recycleren materialen: de verontreiniging van recycleerbare materialen is een groot probleem. Dit maakt het heel moeilijk of zelfs onmogelijk om goed te recyclen, aangezien de verontreiniging de kwaliteit en dus de waarde van materialen in kwestie aantast. De verontreiniging kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder voedselafval, vuil en andere niet-plastic materialen. Naast het verminderen van de kwaliteit en de waarde van recycleerbare materialen, kan verontreiniging ook leiden tot veiligheidsrisico’s voor werknemers, bijvoorbeeld wanneer de verontreiniging van chemische aard is.
  3. Kostenplaatje: recyclen is duur. Bij het maken van beslissingen kiezen producenten vaak voor de meest kosteneffectieve optie. Het produceren van nieuwe kunststoffen is vaak minder duur dan het produceren met behulp van secundaire materialen, wat de aantrekkelijkheid van recyclen negatief beïnvloedt.

Alhoewel recycling een uitdaging is, vertegenwoordigt het een essentiële strategie die van vitaal belang is voor de transitie naar een plastic-loos systeem.

Extreem schadelijke invloed van gehele plasticindustrie

Plastic afval heeft een extreem negatieve impact op het milieu. Het hoopt zich op in oceanen, op stortplaatsen en uiteenlopende natuurlijke omgevingen, met enorme schade aan ecosystemen en dierenlevens als gevolg. Daar komt nog bij dat kunststoffen niet alleen schadelijk voor het milieu zijn aan het einde van hun levensduur. De groeiende markt voor kunststoffen vereist het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, voor haar productie. De winning, het vervoer en de verwerking van niet-hernieuwbare materialen om kunststoffen te kunnen maken hebben allemaal negatieve gevolgen voor het milieu. De productie van kunststoffen levert op deze manier ook een aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen.

De transitie van nieuw plastic naar duurzamere alternatieven, zoals bijvoorbeeld gerecycleerde kunststoffen, kan helpen bij het verminderen van de problemen die zijn veroorzaakt door de overvloed aan plastic die de afgelopen decennia geproduceerd is op onze planeet. Daarnaast bestaan er ook nog andere realistische alternatieven, zoals biologisch afbreekbare of composteerbare kunststoffen.

Het is in ieder geval duidelijk dat het gebruik van kunststoffen die extreem lang meegaan voor de productie van alledaagse items (die vaak zelfs maar één keer worden gebruikt) geleid heeft tot een wereldwijde crisis, en een grondige aanpak van die crisis mag niet uitblijven.

Geschreven door onze eigen Future Guide, Sabine Berendse.

Het originele artikel in het Engels vind je hier.

-

Sabine is de oprichter van Green Phenix, voor een circulaire economie in de Nederlandse Cariben.

Green Phenix zet zich in voor het creëren van een circulaire en inclusieve economie in het Caribisch gebied. Eén project, " To reduce Curaçao’s plastic pollution in the marine environment by promoting innovative and creative recycling, public awareness, and education" wordt ondersteund door RESEMBID. RESEMBID wordt gefinancierd door de Europese Unie en gerund door Expertise France - het agentschap voor ontwikkelingssamenwerking van de Franse regering. Het ondersteunt inspanningen voor duurzame menselijke ontwikkeling in 12 Caribische landen en gebieden overzee (LGO).

Ga voor meer informatie over het programma naar www.resembid.org.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

Air ambulance service op Bonaire

Air ambulance service op Bonaire

2 min.

Hoe organiseer je veiligheid en duurzaamheid in de air ambulance services? USE case FM-Bonaire Fundashon Mariadal (FM) ...

Read more

Bonaire gaat meer importeren uit Venezuela

Bonaire gaat meer importeren uit Venezuela

3 min.

Misschien wel een van de belangrijkste ontwikkelingen in Caribisch Nederland van het jaar tot nu toe, in ieder geval op ...

Read more

Duurzaamheid en sociale vooruitgang bij Green Phenix

Duurzaamheid en sociale vooruitgang bij Green Phenix

3 min.

Enkele dagen geleden publiceerde we het nieuwste artikel van een van onze Future Guides, Sabine Berendse, over de vele obstakels ...

Read more

Impact van subsidies voor fossiele brandstoffen

Impact van subsidies voor fossiele brandstoffen

4 min.

Recycling wordt vaak geprezen als een essentiële stap in het verminderen van de negatieve effecten van plastic afval ...

Read more