Toekomstbestendige ouderenzorg op Bonaire

Toekomstbestendige ouderenzorg op Bonaire

News Social Improvement

2 min.

Op 29 juni werd er op Bonaire een mini-conferentie, zoals de Rijksdienst Caribisch Nederland het zelf noemde, georganiseerd met een focus op de lokale ouderenzorg. Het evenement werd op poten gezet door ouderenzorgorganisatie Fringe/Kennemerhart en ZCJN (Zorg en Jeugd Caribisch Nederland), dat onder het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de bedoeling om verschillende onderwerpen in verband met de ouderenzorg op Bonaire te bespreken, waaronder de kwaliteit van de zorg, preventie, en betere samenwerking tussen de verschillende leveranciers. Verder waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van heel wat andere stakeholders, waaronder de Fundashon Mariadal, Kalor di Hogar en gezondheids- en beleidsmedewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Wat werd er zoal besproken?

Naar schatting zal meer dan 30% van de bevolking op het eiland tegen 2050 ouder zijn dan 65 jaar, wat een nieuwe uitdaging vormt voor de lokale overheid. De nood aan zorg zal aanzienlijk toenemen de komende jaren en op dat vlak valt er nog heel veel vooruitgang te boeken. Dat was ook een van de grote redenen achter de organisatie van de recente mini-conferentie over ouderenzorg. Zo werd er, onder andere, gesproken over:

  • Het verbeteren van de samenwerking tussen de vele verschillende leveranciers van diensten en producten die essentieel zijn voor een effectieve zorg voor ouderen op het eiland. Daarbij werd ook gekeken naar de communicatie met de oudere bevolking zelf om beter te leren begrijpen wat zij precies willen en nodig hebben.
  • Er werd ook gesproken over de bouw van een nieuw verzorgingstehuis tegen 2050, en in welke mate daarbij moet worden gekeken naar culturele aspecten als hoe oudere mensen het liefst samen willen wonen.
  • Vanzelfsprekend kwam ook het grote belang van het opleiden van zorgprofessionals op het eiland aan bod. Enkel met genoeg gespecialiseerde professionals kan er in voldoende mate toereikende ouderenzorg op Bonaire geleverd worden.

BRIEF SUMMARY IN ENGLISH

On June 29th, Dutch organization for the elderly Fringe/Kennemerhart and ZJCN (Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, or Health and Youth Caribbean Netherlands) held a mini-conference on sustainable elderly care on Bonaire. The event focused on important topics like the quality of care, prevention, and improving the collaboration between partners in the care supply chain. Several other stakeholder representatives participated as well, including the Fundashon Mariadal, Kalor di Hogar, and health and policy offers from the Public Entity Bonaire. They discussed, amongst other things, the fact that by 2050, about 30% of the local population will be aged 65 or older, the improvement of collaboration between suppliers of services and products that are essential for the care industry, the construction of a new nursing home on the island, and the crucial importance of educating local care professionals.

The basis for this article was originally published on www.infobonaire.com and others in July 2023.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

Tijd voor het Climate Justice Camp: Caribbean Edition!

Tijd voor het Climate Justice Camp: Caribbean Edition!

3 min.

Vandaag is het dan eindelijk zo ver: de aftrap van het 2024 Climate Justice Camp: Caribbean Edition op Sint Maarten! Van ...

Read more

Werken aan beleid in luchtvaartveiligheid

Werken aan beleid in luchtvaartveiligheid

2 min

Future Islands in gesprek met beleidsmakers Marius Sliedrecht en Sjoerd Kremer van het Ministerie I&W. “Onze corebusiness ...

Read more

Focus op duurzame energie tijdens Dynaf Business Week

Focus op duurzame energie tijdens Dynaf Business Week

2 min.

Duurzaam opgewekte energie moet een pijler worden van het Caribisch Nederland van de toekomst. Van zon en wind tot water ...

Read more

De arbeidsmarkt op Bonaire en kansen voor de luchtvaart

De arbeidsmarkt op Bonaire en kansen voor de luchtvaart

2 min

Future Islands in gesprek met Fernon Estanista van de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland. Fernon schrijft ...

Read more