Ryan de Jongh Foundation en Deloitte gaan voor mangroven

Ryan de Jongh Foundation en Deloitte gaan voor mangroven

News Social Improvement

3 min.

Eerder heeft Future Islands gesproken en geschreven over de mangroven in Caribisch Nederland, en over de belangrijke rol die zij vertolken bij het behoud van de fragiele ecosystemen van de eilanden in de regio. Zo stelden we al de Mangrove Maniacs en hun unieke Mangrove Restoration Workshop aan jullie voor, en schreven we over de samenwerking tussen de op Curaçao gevestigde Ryan de Jongh Charity Foundation en het bekende consultancybureau dat eind vorig jaar van de grond kwam. Nu, ongeveer een jaar later, kijken de betrokken partijen terug op het eerste jaar van de samenwerking.

Belangrijke rol van mangroven

De herbebossing van mangroves in Caribisch Nederland is regelmatig onderwerp van gesprek en dat komt door verschillende redenen. Mangroves spelen namelijk op verschillende manieren een belangrijke rol op en rondom de eilanden. Dankzij hun sterke wortels beschermen de bossen de kust tegen erosie die kan worden veroorzaakt door golven, ze leveren heel veel voedingsstoffen aan de flora en fauna in het water, en de wortels hebben ook de capaciteit om de schadelijke stoffen uit het water te filteren. Daar komt nog bij dat mangroven ook een bijzonder hoge capaciteit voor de opname van CO2, waardoor ze een belangrijke rol kunnen spelen in de reis richting een CO2-neutraal Caribisch Nederland.

“Mangroven hebben unieke kenmerken die een enorm positief effect hebben en ons helpen bij onze inspanningen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te verzachten”, Julian Lopez Ramirez, managing partner bij Deloitte Dutch Caribbean, “Mangrovebossen fungeren als efficiënte ‘carbon sinks’, ze verwijderen koolstofdioxide uit de atmosfeer en kunnen veel meer koolstof opslaan dan regenwouden. Mangroven bieden een essentiële habitat voor duizenden soorten dieren en planten in onze wateren, terwijl ze ook de kustlijnen stabiliseren, erosie voorkomen en het land – inclusief de mensen die er wonen – beschermen tegen golven en stormen. Door mangrovebossen te herbeplanten zoals we dat op Curaçao doen, maken we echt een substantiële impact die ertoe doet”.

Terugkijken op pilot van een jaar

Het project voor de herbebossing van de mangrovebossen van de Ryan de Jongh Charity Foundation en Deloitte is ondertussen ongeveer een jaar onderweg. De partijen besloten om te beginnen met een jaarlange pilot, gebaseerd rondom Boka Sami Bay aan de zuidkant van Curaçao. De keuze voor deze locatie was geen toeval, want het gaat om een beschermd gebied. Dat betekent dat nieuw geplante bossen, zoals de mangroves bijvoorbeeld, automatisch ook beschermd worden.

Het is belangrijk om te weten dat een mangrove er gemiddeld zo’n acht jaar over doet om volledige maturiteit te bereiken. De eerste blaadjes verschijnen na ongeveer drie maanden en pas na een jaar of zes beginnen mangroves pas echt “bossig” te worden. In andere woorden, het project is er eentje voor de lange adem en het eerste jaar is pas het begin. Volgens de betrokken partijen is dit eerste jaar heel goed verlopen, zo goed zelfs dat er al wordt gesproken over uitbreiding, onder meer naar het nabijgelegen Rif Sint Marie en het onbewoonde eilandje Klein Curaçao.

“Ryan [de Jongh] weet dat iedereen baat heeft bij de mangroven, of het nu gaat om visserij, toerisme of kustbescherming”, vertelt Rieneke van Noort, Innovation Consultant bij Deloitte Nederland, “Het is leuk om te kunnen helpen die passie en kennis over te dragen aan de lokale gemeenschap, zodat er aandacht is voor natuurbehoud. Het project is nu veel groter dan wat Ryan in het verleden had gedaan en dat krijgt ook meer aandacht op het eiland. Wat ik vooral leuk vind aan dit project, is dat het in eerste instantie vooral op milieu gericht was, maar dat we nu ook voor een positieve sociale impact zorgen in de regio, zoals het opleiden van mensen en het in dienst nemen van mensen die normaal gesproken geen baan krijgen. Het is heel inspirerend dat de impact veel verder gaat dan we aanvankelijk hadden verwacht”.

BRIEF SUMMARY IN ENGLISH

By teaming up with the Ryan de Jongh Charity Foundation to reforest mangroves in the Dutch Caribbean, consultancy firm Deloitte is helping to create a sustainable and social legacy on Curaçao and the rest of the Caribbean Netherlands. The first mangroves were planted towards the end of last year around Boka Sami Bay, on the south coast of the island, as part of year-long pilot. The success of the first year already has the involved parties thinking about expanding the project to nearby Rif Sint Marie and the uninhabited island Klein Curaçao.

“Ryan [de Jongh] knows everyone gains from the mangroves, whether it’s fisheries, tourism or coastal protection”, says Rieneke van Noort, Innovation Consultant with Deloitte Netherlands, “It’s nice to be able to help transfer that passion and knowledge to the local community so there is a focus on conservation. The project is now much bigger than what Ryan had done in the past and that gathers more traction on the island as well. What I particularly like about this project is that it started out as primarily environment-oriented, but we're also realizing the social benefits that it has in the area, such as educating people and employing individuals who may not normally get a job. It’s very inspiring that the impact is going way beyond what we first anticipated”.

The basis for this article was originally published on www.deloitte.com and others in November 2023.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

Green Phenix kondigt samenwerking aan met Stichting DOEN

Green Phenix kondigt samenwerking aan met Stichting DOEN

3 min.

Green Phenix, een sociale onderneming op Curaçao die zich inzet voor een circulaire en inclusieve economie voor een ...

Read more

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

2 min.

Het is al langer een bekend verhaal: de ingewikkelde en vaak langdurige processen waar de bijzondere gemeenten van het Caribische ...

Read more

Carnaval efficiënter dan ooit dankzij digitale innovatie

Carnaval efficiënter dan ooit dankzij digitale innovatie

2 min.

Het zal je niet ontgaan zijn (hopen we tenminste!) dat Curaçao de afgelopen weken in het teken heeft gestaan van ...

Read more

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

9 min.

“Bottom-up and leave no one behind” Zeker als je de afgelopen jaren wel vaker onze website hebt bezocht om ...

Read more