Green Phenix en Stichting DOEN gaan samenwerken

Green Phenix en Stichting DOEN gaan samenwerken

News Circular Economy

3 min.

Green Phenix, een sociale onderneming op Curaçao die zich inzet voor een circulaire en inclusieve economie voor een duurzaam Curaçao, verheugt zich over de aankondiging van een nieuwe samenwerking met Stichting DOEN. Deze verbintenis markeert een belangrijke stap voorwaarts in de missie van Green Phenix om de gemeenschap te versterken en een duurzamere toekomst op het eiland te bevorderen.

In de afgelopen 5 jaar heeft Green Phenix zich ingezet door middel van leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft het een ecosysteem opgebouwd om afvalplastic in te zamelen, waarmee lokaal nieuwe producten worden vervaardigd. Met de ondersteuning van Stichting DOEN kan Green Phenix deze activiteiten voortzetten en verder uitbouwen.

Stichting DOEN staat bekend om haar toewijding aan het versnellen van de overgang naar een duurzame, sociale en creatieve wereld. Met de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij zal Stichting DOEN Green Phenix helpen om de impact van hun initiatieven te vergroten.

"De samenwerking met Stichting DOEN is een fantastische kans voor Green Phenix om onze impact te vergroten en onze missie van een duurzamere toekomst op Curaçao voort te zetten," aldus Sabine Berendse, founder van Green Phenix. "We kijken ernaar uit om samen te werken aan innovatieve oplossingen en positieve verandering te realiseren."

Green Phenix en Stichting DOEN kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en zijn vastbesloten om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzamere, sociale en creatieve wereld.

PRESS RELEASE IN ENGLISH

Green Phenix, a social enterprise in Curaçao dedicated to fostering a circular and inclusive economy for a sustainable Curaçao, is pleased to announce a new collaboration with Stichting DOEN. This partnership signifies a significant step forward in Green Phenix's mission to strengthen the community and promote a more sustainable future on the island.

Over the past 5 years, Green Phenix has provided vocational training programs for individuals facing barriers to employment and has established an ecosystem for collecting waste plastic, which is then used to produce new local products. With the support of Stichting DOEN, Green Phenix can continue and expand these activities.

Stichting DOEN is renowned for its commitment to accelerating the transition to a sustainable, social, and creative world. With the support of participants in the National Postcode Lottery, Stichting DOEN will assist Green Phenix in amplifying the impact of their initiatives.

"The collaboration with Stichting DOEN is a fantastic opportunity for Green Phenix to increase our impact and continue our mission of a more sustainable future in Curaçao," said Sabine Berendse, founder of Green Phenix. "We look forward to working together on innovative solutions and achieving positive change."

Green Phenix and Stichting DOEN are eager for a fruitful collaboration and are committed to jointly contributing to a more sustainable, social, and creative world.

Persbericht geschreven door onze eigen Future Guide, Sabine Berendse.

 

Sabine is de oprichter van Green Phenix, voor een circulaire economie in de Nederlandse Cariben.

Green Phenix zet zich in voor het creëren van een circulaire en inclusieve economie in het Caribisch gebied. Eén project, " To reduce Curaçao’s plastic pollution in the marine environment by promoting innovative and creative recycling, public awareness, and education" wordt ondersteund door RESEMBID. RESEMBID wordt gefinancierd door de Europese Unie en gerund door Expertise France - het agentschap voor ontwikkelingssamenwerking van de Franse regering. Het ondersteunt inspanningen voor duurzame menselijke ontwikkeling in 12 Caribische landen en gebieden overzee (LGO).

Ga voor meer informatie over het programma naar www.resembid.org.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

Tijd voor het Climate Justice Camp: Caribbean Edition!

Tijd voor het Climate Justice Camp: Caribbean Edition!

3 min.

Vandaag is het dan eindelijk zo ver: de aftrap van het 2024 Climate Justice Camp: Caribbean Edition op Sint Maarten! Van ...

Read more

Werken aan beleid in luchtvaartveiligheid

Werken aan beleid in luchtvaartveiligheid

2 min

Future Islands in gesprek met beleidsmakers Marius Sliedrecht en Sjoerd Kremer van het Ministerie I&W. “Onze corebusiness ...

Read more

Focus op duurzame energie tijdens Dynaf Business Week

Focus op duurzame energie tijdens Dynaf Business Week

2 min.

Duurzaam opgewekte energie moet een pijler worden van het Caribisch Nederland van de toekomst. Van zon en wind tot water ...

Read more

De arbeidsmarkt op Bonaire en kansen voor de luchtvaart

De arbeidsmarkt op Bonaire en kansen voor de luchtvaart

2 min

Future Islands in gesprek met Fernon Estanista van de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland. Fernon schrijft ...

Read more