Missie 

De Caraibische eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saint Eustatius en Saba staan de komende decennia voor grote economische en ecologische uitdagingen. Onderzoek* uit 2020 laat zien dat er op dit vlak op de Caraibische eilanden nog veel te doen is. (*study: Kleine eilanden, grote uitdagingen, mei 2020 link).

De economische uitdagingen zijn het meest herkenbaar. De coronapandemie zijn deze niet alleen zichtbaar gemaakt, maar significant ook vergroot. De kwetsbare economie kwam duidelijk aan het licht door de afhankelijkheid van het toerisme. De ecologische uitdagingen zijn evenzeer aanwezig, en zo mogelijk groter. Zij zijn overwegend ontstaan door verouderde verdienmodellen en producten zoals olieraffinaderijen. 

Van groot belang is het voor de volle honderd procent verduurzamen van de eilanden. Wat betreft energie en mobiliteit kunnen de eilanden geheel zelfvoorziendend worden - gelijk eilanden als Samso, Tilos, Eigg en King Island (link). Kennis, financiële ondersteuning en een goed doordacht plan zijn daarbij essentieel. Daarbij voortbordurend op de ervaringen opgedaan door andere duurzame eilanden. 

Share: