Werken aan beleid in luchtvaartveiligheid

Werken aan beleid in luchtvaartveiligheid

News Smart Mobility

2 min

Future Islands in gesprek met beleidsmakers Marius Sliedrecht en Sjoerd Kremer van het Ministerie I&W.

“Onze corebusiness vanuit de Rijksoverheid is werken aan veiligheid, regels maken en toezicht houden in de luchtvaart conform de internationale regelgeving. Dat doen wij niet alleen in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied. Samenwerking is daarbij de sleutel naar een veilig systeem, zowel nu als in de toekomst.” Enthousiast vertellen Marius en Sjoerd over hun werkzaamheden bij de overheid die allesbehalve saai zijn.

Marius en Sjoerd werken voor de beleidsdirectie Luchtvaart van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat. “Zeg maar Marius en Sjoerd van het departement I&W Luchtvaart”, begint Marius zijn verhaal. “Wij willen graag helder communiceren om vooral de jongere doelgroep te interesseren voor de luchtvaarttechniek.”

Kennis van luchtvaart en de eilanden

Jarenlang werkt Marius bij de Rijksluchtvaartdienst waar hij toezicht houdt op de luchtverkeersleiding in Nederland en de Schiphol Group. Als in 2010 de Nederlandse Antillen ontmanteld worden en deel uit gaan maken van het Nederlands Koninkrijk, duikt hij de Caribische hoek in. Daar houdt hij zich niet bezig met luchtvaart, maar met projecten op het gebied van afvalverwerking, infrastructuur en waterzuivering. Als hij in 2016 overstapt naar zijn huidige functie bij het departement I&W Luchtvaart, hebben de eilanden voor hem geen geheimen meer. Sjoerd werkt jarenlang bij een consultancy bedrijf en is gespecialiseerd in aanbesteding van grote projecten. Vanaf 2022 werkt Sjoerd bij de Directie Luchtvaart waar hij zich bezighoudt met infrastructuur van luchthavens en vergunningverlening.

Praktijkvoorbeelden

Luchtvaartveiligheid gaat in eerste instantie over regels maken en toezicht houden. Maar naast deze directe verantwoordelijkheid helpt het ministerie ook mee om de infrastructuur op de Caribische eilanden aan te pakken. Sjoerd: “Of we een aantal concrete voorbeelden kunnen noemen? Jazeker!”

“Op de luchthaven van Bonaire was sprake van een onveilige situatie, omdat de verkeerstoren te dicht bij de landingsbaan stond. Samen met onze collega’s daar hebben we ervoor gezorgd dat de verkeerstoren verplaatst werd. Op dit moment rollen we op de luchthaven van Bonaire een nieuw project uit. Het verlichtingssysteem op de landingsbaan is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Dit project financieren we met geld van Infrastructuur en Waterstaat en van de luchthaven zelf”, aldus Sjoerd. Marius maakt van de gelegenheid gebruik om ook het onderwerp ‘onderhoud’ te benoemen. “Veel mensen praten over slecht onderhoud in het gebied, maar feit is dat de zon en de zoute lucht een belangrijke rol spelen. Alles slijt daar vijf keer zo snel als bij ons.”

Enthousiast vertelt Marius verder over het project waar hij zelf mee bezig is. “We initiëren een Search & Rescue op Saba en Sint Eustatius. Er bleek namelijk geen Search en Rescue in de omgeving te zijn. Wat betekent dat als er een vliegtuig vanaf Saba opstijgt en in zee stort, de inzittenden niet snel genoeg gered kunnen worden met boten. De organisatie die we nu opzetten, krijgt de beschikking over twee prachtige boten. We gebruiken hierbij als voorbeeld het model van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij en de CITRO op Curaçao, beide stichtingen die met vrijwilligers werken. Daar komt heel veel bij kijken, zoals het opleiden van de bemanning en het trainen van de mensen om reddingsmissies uit te kunnen voeren. Zodat we uiteindelijk voldoen aan de internationale luchtvaarteisen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de boten Cariben-proof zijn, dus zonder dure radarsystemen die kapotgaan door zon en zee én lokaal te onderhouden zijn.”

Andere projecten waaraan het departement heeft gewerkt, zijn de renovatie van de landingsbaan van Saba en Sint Eustatius en het vervangen van de complete terminal op de luchthaven van Saba na orkanen Irma en Maria. “Dit zijn zichtbare voorbeelden van wat wij als departement doen, maar de basis voor een veilig luchtvaartsysteem is een goede overheidsorganisatie. Alles draait om regels maken en toezicht houden. Als het fundament niet goed is en er onvoldoende toezicht is, kan alles instorten als een kaartenhuis en ontstaan er onveilige situaties”, legt Sjoerd uit.

Beheren en onderhouden van de infrastructuur

“Een van onze andere belangrijke taken in de Cariben, is werken aan de bereikbaarheid van het gebied. Luchtvaart is daarbij erg belangrijk, omdat het de enige efficiënte manier is om van en naar de eilanden te komen. Om die bereikbaarheid optimaal te houden, dient de infrastructuur goed ingezet te kunnen worden en te voldoen aan de luchtvaartveiligheid. En die nieuwe infrastructuur dient ook goed beheerd en onderhouden te worden. Om dit te borgen, is blijvende kennis op de eilanden over het beheer en onderhoud van de infrastructuur onmisbaar.”

Oog voor de toekomst en ad hoc problematiek

Volgens Marius zijn bij het werken aan beleid in de luchtveiligheid op de Carribean, twee punten ontzettend belangrijk. “Ten eerste dienen alle partijen oog te hebben voor de toekomst. Samen met de collega’s in het Caribisch gebied en de luchtvaartautoriteiten bouwen we aan het fundament voor een goed luchtvaartsysteem voor de komende tien jaar. Daarnaast komen er veiligheidsproblemen aan het licht, zoals het eerdergenoemde verlichtingssysteem en het Search & Rescue-project, die we direct aanpakken.” Sjoerd vult aan: “Kijk je naar de lange termijn en het behoud van veilige luchthavens, dan is onderhoud van groot belang. We werken hier veel aan met de mensen op de eilanden, maar uiteindelijk moet het daar gebeuren. Daarom is wederom die blijvende kennis op de eilanden een must. Zeker op de langere termijn is het beschikken over onder meer voldoende techneuten, inspecteurs en verkeersleiders een enorme uitdaging. Daar moeten we absoluut mee aan de slag. Het gaat niet om iets als een laag asfalt, maar om het borgen van mensen die voldoende kennis hebben van de luchtvaart. Dat gaat zowel om mensen op mbo, hbo en wo-niveau. Ons doel is bouwen aan kennis bij jongeren en het opzetten van een netwerkorganisatie van mensen die in kunnen springen.”

Succesfactoren in de luchtvaartveiligheid

Het succes van het maken en uitvoeren van beleid in de luchtvaartveiligheid valt of staat bij de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Marius legt uit dat het belangrijk is dat het werk politiek wordt verankerd, maar dat de professionals en de mensen op de werkvloer met elkaar moeten blijven samenwerken. Een andere succesfactor voor het maken en uitvoeren van beleid in de luchtvaartveiligheid is het zuiver houden van projecten. “Zorg ervoor dat er altijd één kapitein aan het roer staat om een project te leiden, bijvoorbeeld met grote infraprojecten, zoals het aanleggen van landingsbanen.”

Cultuurverschillen en kruisbestuiving

Cultuurverschillen spelen bij de samenwerking vanzelfsprekend een rol, zowel tussen de eilanden onderling als met Nederland. De heren benadrukken dat dit echter geen belemmerende factor is. “Op ons departement werken de meeste mensen al jaren. We kennen elkaar goed en dat geldt ook voor onze collega’s in het Caribisch gebied. De wisselwerking tussen professionals uit dezelfde vakgebieden, met verschillende culturen, zorgt juist voor een waardevolle kruisbestuiving”, aldus Sjoerd. Ook de afstand in kilometers tussen alle partijen levert geen problemen opl. Er zijn tegenwoordig tenslotte genoeg manieren om contacten goed te onderhouden. Dat betekent regelmatig telefonisch contact, video-bellen en natuurlijk ‘live’ bezoeken over en weer.

Met z’n allen aan de slag

Om zowel nu als in de toekomst te voldoen aan alle internationale veiligheidseisen is er werk aan de winkel. Marius en Sjoerd zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen alle betrokken partijen nog veel intenser kan. En dat we niet alleen in het Caribisch gebied, maar ook in Nederland aan de slag moeten. Sjoerd: “Ook bij de overheid dienen we over voldoende kennis en knowhow te beschikken. Verkeersleidingexperts, technische specialisten en toezichthouders zijn heel moeilijk te vinden. Zeker op de kleinschalige eilanden is dat echt een uitdaging. Daarom moeten we zoveel mogelijk kennis delen en jongeren interesseren voor een baan in de luchtvaart en bij de overheid. Luchtvaart wordt soms gezien als ‘moeilijk’ in verband met duurzaamheid. Maar als je kijkt naar wat we in de luchtvaart de afgelopen honderd jaar hebben neergezet, is dat iets om enorm trots op te zijn. Vliegen is het veiligste vervoersmiddel ter wereld, daar hebben we met ze allen vele decennia aan gebouwd.”

De dynamiek van werken bij de overheid

Als ik Marius vraag wat hij zo mooi vindt aan zijn werk bij de overheid, wordt de glimlach op zijn gezicht nog breder. “De dynamiek! Aan ons de uitdaging om een fundament neer te leggen van een goed luchtvaartsysteem. Als wij dat niet goed doen, zijn we onvoldoende voorbereidt op de toekomst. Wij moeten als overheid de randvoorwaarden goed neerzetten. Zodat bereikbaarheid en veiligheid tussen de eilanden is gegarandeerd. En dat we dat samen met alle collega’s van de eilanden en jongeren doen, daar geniet ik elke dag van.” Sjoerd beaamt dit: “Het is fascinerend om vanaf de andere kant van de wereld te werken aan een heel bijzonder stuk Nederland op een thema dat enorm belangrijk is voor dit deel van Nederland. Om daar mijn steentje aan bij te mogen dragen is geweldig!”

Share:

permalink

Back to overview

Read more

De arbeidsmarkt op Bonaire en kansen voor de luchtvaart

De arbeidsmarkt op Bonaire en kansen voor de luchtvaart

2 min

Future Islands in gesprek met Fernon Estanista van de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland. Fernon schrijft ...

Read more

Veiligheid in de luchtvaarttechniek

Veiligheid in de luchtvaarttechniek

2 min

De ontwikkelingen in de luchtvaarttechniek gaan bijna sneller dan de vliegtuigen zelf. Rowan Bouter, docent luchtvaarttechniek ...

Read more

A Flight to the Future 2023: duurzaam luchttransport

A Flight to the Future 2023: duurzaam luchttransport

3 min.

Na het succes van vorig jaar was het uitkijken naar de volgende editie van “A Flight to the Future”, de conferentie ...

Read more

Air ambulance service op Bonaire

Air ambulance service op Bonaire

2 min.

Hoe organiseer je veiligheid en duurzaamheid in de air ambulance services? USE case FM-Bonaire Fundashon Mariadal (FM) ...

Read more