Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

News Social Improvement

3 min.

Voor Saba en Sint-Eustatius was het uitkijken naar afgelopen vrijdag (gisteren) 9 februari, omdat het Nederlandse ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op die datum de lijst zou publiceren met daarop de namen van de regio’s binnen het Koninkrijk der Nederlanden die in aanmerking komen voor een zogenaamde Regiodeal. Via deze Regiodeals stelt het ministerie een budget ter beschikking van regio’s die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Zowel Saba als Statia had daarvoor een gedetailleerd plan ingediend en zij blijken nu bij de 22 geselecteerde voorstellen te zitten, waardoor ze respectievelijk € 5 miljoen en € 10 miljoen ontvangen. Het is niet duidelijk of Bonaire een plan had ingediend of niet.

Wat zijn Regiodeals precies?

Het is de vijfde keer dat er via Regiodeals budget wordt vrijgemaakt voor regio’s binnen het Koninkrijk die steun kunnen gebruiken bij het aangaan van de uitdagingen waar zij mee te maken hebben. Denk daarbij, bijvoorbeeld, aan duurzaamheid en bestaanszekerheid, maar ook aan gemeenschapsontwikkeling, het verbeteren van het onderwijs en leefbaarheid. Er werd voor deze vijfde ronde € 384.6 miljoen gereserveerd die verdeeld moest worden over 22 regio’s. Uit die pot ontvangt Saba dus € 5 miljoen en Sint-Eustatius € 10 miljoen. Het is nog niet bekend wat de inhoud van de voorgestelde plannen van beide eilanden was en waarvoor ze het geld precies willen gaan gebruiken, maar de verwachting is dat dit zeer binnenkort zal worden toegelicht.

Uiteindelijk is het doel van de Regiodeals om de bredere welvaart van de inwoners en ondernemers in een bepaalde regio te versterken. Binnen die context werden er eerder al 44 regio’s in het Koninkrijk der Nederlanden voorzien van financiering. Naar verwachting volgt er later dit jaar een zesde ronde Regiodeals. Voor de vierde, vijfde (meest recente) en zesde ronde heeft het kabinet in totaal €900 miljoen beschikbaar gesteld.

“Voor een klein land als Nederland zijn de verschillen tussen regio’s te groot”, vertelt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Huge de Jonge, “Terwijl het pas goed gaat met Nederland als het in iedere regio goed gaat. Daarom hebben we de Regiodeals in het leven geroepen. Daarmee maken we werk van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont. Van Groningen tot Limburg, met de 22 deals die vandaag zijn aangewezen kunnen regio’s aan de slag met die zaken die voor hen belangrijk zijn. Zoals onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.”

Eerdere Regiodeals voor Caribisch Nederland

Alhoewel de inhoud van de plannen van Saba en Statia nog niet bekend is, kunnen we wel een redelijk idee krijgen van waar het geld voor gebruikt zal/kan worden als we kijken naar eerdere Regiodeal-rondes. In eerdere rondes ontvingen de eilanden namelijk ook al eens steun uit het Regiodeal-budget. Zo werden op Saba, onder andere, de landbouwontwikkeling en de zeehaven gefinancierd, terwijl op Sint-Eustatius, onder meer, werd betaald voor een oplossing voor de erosieproblematiek aan de kust en voor de versterking van governance op het eiland. Er is meer dan genoeg te doen op beide eilanden, dus het zal heel interessant zijn om binnenkort te horen waarvoor zij het nieuwe Regiodeal-geld willen gaan gebruiken.

BRIEF SUMMARY IN ENGLISH

Saba and Statia are receiving € 5 million and € 10 million respectively, as part of the “Regiodeals”. Through these Regiodeals, the Dutch Ministry for Interior Affairs and Kingdom Relations provides funding to regions within the Kingdom of the Netherlands who can use an extra impulse. On Friday, February 9th 2024, Minister Hugo de Jonge published a list of 22 regions in the Kingdom that have a right to part of the in total € 384,6 million reserved by the Ministry to fund the current (fifth) round of Regiodeals. In order to be considered, regions need to submit plans, and it’s not yet clear what the content of Saba¡s and Statia’s plans for the money is, but more information on this is expected shortly.

“For a small country like the Netherlands, the differences between regions are too great,” says Minister of Interior Affairs and Kingdom Relations, Housing and Spatial Planning Huge de Jonge, “Things only go well in the Netherlands when things go well in every region. That is why we created the Regiodeals. In this way we work to ensure equal opportunities for good housing, living and working, wherever you live. From Groningen to Limburg, with the 22 deals designated today, regions can get started on those matters that are important to them. Such as education that is better suited to the local labor market, a healthier living environment or better accessibility.”

The basis for this article was originally published on www.rijksoverheid.nl and others in February 2024.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

2 min.

Het is al langer een bekend verhaal: de ingewikkelde en vaak langdurige processen waar de bijzondere gemeenten van het Caribische ...

Read more

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

9 min.

“Bottom-up and leave no one behind” Zeker als je de afgelopen jaren wel vaker onze website hebt bezocht om ...

Read more

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

2 min.

Zeker de mensen die regelmatig het nieuws en de ontwikkelingen bij Future Islands bijhouden zullen bekend zijn met The Schepel ...

Read more

Jean Monnet Module aan University of Curaçao

Jean Monnet Module aan University of Curaçao

3 min.

University of Curaçao-onderzoekster Germaine Rekwest (foto) heeft een driejarige Jean Monnet Module gekregen voor ...

Read more