ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

News Social Improvement

2 min.

Het is al langer een bekend verhaal: de ingewikkelde en vaak langdurige processen waar de bijzondere gemeenten van het Caribische deel van Nederland mee te maken krijgen wanneer ze financiering voor bijzondere taken nodig hebben, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van een zeehaven of een internationaal vliegveld. Met name over het overdreven bureaucratische aspect van die processen is vanuit Caribisch Nederland al regelmatig geklaagd en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), het belangrijkste adviesorgaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft die klachten nu als terecht beoordeeld.

Negatief effect op financieel beleid

Financiële zaken binnen uiteenlopende contexten vormen regelmatig punten van discussie tussen Caribisch en Europees Nederland. Dat komt, onder andere, door het koloniale verleden, dat van de financiële controle van Europees Nederland over Caribisch Nederland soms een gevoelig element maakt. Ook in dat opzicht is het recente oordeel van de ROB waardevol, aangezien het geldt als een vorm van erkenning van de gelijkwaardigheid van álle gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder de bijzondere gemeenten in het Caribisch gebied.

Het strenge beleid vanuit Europees Nederland en de overdreven bureaucratie die vaak bij financiële discussies komt kijken hebben volgens de ROB dan ook een negatief effect op de mogelijkheden van lokale overheden om effectief financieel beleid te voeren. Het gaat dan met name om de eerdergenoemde extra taken van de gemeenten, oftewel de taken die niet onder het vaste budget van de gemiddelde Nederlandse gemeente vallen. De situatie van veel gemeenten in Caribisch Nederland verschilt echter aanzienlijk van die van de meeste gemeenten in Europees Nederland, wat volgens de ROB betekent dat er dringend naar de financiering van de BES-eilanden gekeken moet worden.

"Nu ziet het Rijk de BES-eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vooral als gewone Nederlandse gemeenten", legt plaatsvervangend secretaris Gerber van Nijendaal namens de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) uit, "Maar een gemiddelde Nederlandse gemeente heeft geen extra taken, zoals het onderhouden van een internationale luchthaven."

Einde aan administratieve rompslomp

Overigens is de bedoeling van haar oordeel volgens de ROB zelf niet om meer geld vrij te maken voor de eilanden van Caribisch Nederland. Het gaat in dezen vooral over het versimpelen en verkorten van de administratieve en bureaucratische processen die de eilanden moeten doorlopen om extra financiering voor bijzondere taken aan te vragen. Een einde aan de soms eindeloze administratieve rompslomp, in andere woorden.

“Onnodig belastend” noemt de ROB de huidige processen zelfs. Het advies van het orgaan is dan ook dat de gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius een vaster budget moeten krijgen dat beter is afgestemd op de specifieke taken en uitdagingen waar zij mee te maken krijgen. Van Nijendaal liet daarbij weten dat het doel van de discussie niet is om meer overheidsgeld naar de eilanden te krijgen, maar om potentiële extra financiering en aanvragen overzichtelijker te maken.

BRIEF SUMMARY IN ENGLISH

It has been a well-known story for some time: the complicated and often lengthy processes that the special municipalities of the Caribbean part of the Netherlands have to deal with when they need financing for special tasks, such as the maintenance of a seaport or an international airport. Representatives of the Caribbean Netherlands have regularly complained about the excessively bureaucratic aspect of these processes and the Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB, or “Public Administration Council” in English), the main advisory body of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), has now deemed those complaints justified.

"The government now sees the BES islands of Bonaire, St. Eustatius and Saba mainly as normal Dutch municipalities," deputy secretary Gerber van Nijendaal explains to NU.nl on behalf of the ROB, "But an average Dutch municipality does not have additional tasks like maintaining an international airport."

The ROB’s advice is therefore that the municipalities of Bonaire, Saba and St. Eustatius should receive a more fixed budget that is better tailored to the specific tasks and challenges they face. Van Nijendaal stated that the purpose of the advice is not to get more government money to the islands, but to make potential additional financing and applications less bureaucratic and more transparent.

The basis for this article was originally published on www.nu.nl and others in February 2024.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

9 min.

“Bottom-up and leave no one behind” Zeker als je de afgelopen jaren wel vaker onze website hebt bezocht om ...

Read more

Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

3 min.

Voor Saba en Sint-Eustatius was het uitkijken naar afgelopen vrijdag (gisteren) 9 februari, omdat het Nederlandse ministerie ...

Read more

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

2 min.

Zeker de mensen die regelmatig het nieuws en de ontwikkelingen bij Future Islands bijhouden zullen bekend zijn met The Schepel ...

Read more

Jean Monnet Module aan University of Curaçao

Jean Monnet Module aan University of Curaçao

3 min.

University of Curaçao-onderzoekster Germaine Rekwest (foto) heeft een driejarige Jean Monnet Module gekregen voor ...

Read more