De impact van armoede op duurzame ontwikkeling

De impact van armoede op duurzame ontwikkeling

Social Improvement Blogs

4 min.

Het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk staat bekend om zijn prachtige stranden, tropische climaat en kleurrijke cultuur. Echter, aan het zicht onttrokken, is er een groeiend armoede probleem. Vele mensen leven onder de armoedegrens. Naar schatting beschikken meer dan 4000 mensen niet over een aansluiting op het waternet en is er ook een grote groep mensen afgesloten omdat ze de kosten van de waterrekening niet konden betalen.

Voor vele mensen is het moeilijk voor te stellen dat je geen glas water kunt pakken, niet kunt douchen en de wc niet kunt doorspoelen. Voor te veel mensen is dit echter de realiteit. Geringe economische mogelijkheden in combinatie met hoge levenskosten maken dat te veel mensen onder de armoedegrens leven en gedwongen in de overlevingsstand staan. Armoede heeft een grote impact op degene die erin leven. Het kan leiden tot verschillende problemen op sociaal, mentaal en fysiek vlak.

Sociale impact

Op sociaal vlak kan armoede leiden tot uitsluiting en isolatie. Het beperkt de toegang tot sociale voorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten. De economische onzekerheid kan ook leiden naar de informele arbeidsmarkt waar de mensen kwetsbaar zijn voor machtsmisbruik.

Mentale impact

Armoede levert vaak stressvolle situaties op. Dit kan leiden tot gevoelens van hopeloosheid en het verhoogt het risico op het ontwikkelen van allerlei psychische stoornissen, zoals onder andere depressie.  Kinderen die opgroeien in armoede hebben ook vaker problemen met cognitieve ontwikkeling en mentale gezondheid.

Fysieke impact

Onhygiënische leefomstandigheden, zoals gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, en beperkte toegang tot gezonde voeding, gezondheidzorg en huisvesting, kan leiden tot slechte gezondheid, allerlei ziekten en infecties. Ook kan gebrek aan transport leiden tot beperkte mobiliteit, waardoor toegang tot werk, onderwijs en andere kansen worden verkleind.

Armoedebestrijding is een essentiële pilaar van duurzame ontwikkeling

Door de Verenigde Naties is armoedebestrijding opgenomen als 1 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, oftewel de SDG’s (Sustainable Development Goals). Dit bevordert een duurzame toekomst voor iedereen en het doel is om overal ter wereld armoede uit te bannen tegen 2030. Naast dat dit eigenlijk een morele verplichting is, is het ook belangrijk omdat armoede een obstakel vormt voor economische groei, sociale ontwikkeling en ecologische duurzaamheid.

Economische groei

Mensen die in armoede leven hebben vaak minder toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt, en hebben een slechtere gezondheid. Daardoor zijn ze minder productief. Door armoede te bestrijden en mensen kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen kan hun arbeidsproductiviteit toenemen, waardoor de economie kan groeien. Ook kan armoedebestrijding bijdragen aan marktontwikkeling. Als de bestedingsruimte van mensen wordt vergroot, zal de vraag naar goederen en diensten ook toenemen.

Sociale ontwikkeling

Armoede kan leiden tot sociale onrust en onveiligheid. Als mensen niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien, kan dit leiden tot spanningen in de samenleving. Ten behoeve van de sociale stabiliteit is het reduceren van armoede van groot belang. Ook voor de uitstraling van de eilanden is het van belang. De Caribische eilanden zijn geliefde vakantiebestemmingen, maar negatieve gevolgen van ernstige armoede kunnen de populariteit van de eilanden negatief beinvloeden.

Ecologische duurzaamheid

Mensen die in armoede leven, zijn vaak afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen om in hun levensonderhoud te voorzien. Veel mensen vallen bijvoorbeeld terug op vissen en stropen. Dit legt druk op deze natuurlijke hulpbronnen en door middel van armoedebestijding kan deze druk worden verminderd.

Iedereen moet in zijn basisbehoeften kunnen voorzien

Armoede heeft dus niet alleen een grote impact op degene die erin leven, maar ook op duurzaamheid in het algemeen. Om een duurzame samenleving te creëren is het van belang dat armoede wordt verminderd en dat iedereen in zijn of haar basisbehoeften kan voorzien.

Stichting HIMA

Op Curaçao zet Vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) zich in voor de groep kwetsbare mensen die geen toegang heeft tot schoon water. Onder deze groep vallen ook ouderen en minderjarige kinderen. HIMA is een rechtszaak begonnen tegen de overheid van Curaçao. Zij willen bereiken dat iedereen toegang heeft tot schoon water en adequate voorzieningen.

In juni 2023 zal de rechter uitspraak doen over deze zaak. Hopelijk zal de rechter erop toezien dat de 4.000 mensen die nu geen toegang hebben tot schoon water hun fundamentele mensenrecht wordt toegekend. Het mensenrecht dat essentieel is voor leven en een randvoorwaarde is om armoede te bestrijden.

Dit zou voor zowel de mensen die erin leven als voor de rest van het eiland een grote verbetering zijn.

Voor gezinnen waarvan het inkomen onder de 1.666 ANG per maand ligt, is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het betalen van de waterrekening. Aanmelden kan hier.

Geschreven door onze eigen Future Guide, Sabine Berendse.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

2 min.

Het is al langer een bekend verhaal: de ingewikkelde en vaak langdurige processen waar de bijzondere gemeenten van het Caribische ...

Read more

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

9 min.

“Bottom-up and leave no one behind” Zeker als je de afgelopen jaren wel vaker onze website hebt bezocht om ...

Read more

Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

3 min.

Voor Saba en Sint-Eustatius was het uitkijken naar afgelopen vrijdag (gisteren) 9 februari, omdat het Nederlandse ministerie ...

Read more

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

2 min.

Zeker de mensen die regelmatig het nieuws en de ontwikkelingen bij Future Islands bijhouden zullen bekend zijn met The Schepel ...

Read more