Sigarettenpeuken en de verantwoordelijke producent

Sigarettenpeuken en de verantwoordelijke producent

Social Improvement Blogs

2 min.

Sinds 1986 zijn sigarettenpeuk wereldwijd de meest voorkomende soort afval. In 2019 verloren ze hun “koppositie” aan voedselverpakkingen, maar vandaag de dag behoren ze nog steeds tot de meest gevonden vormen van zwerfvuil. Op Curaçao vind je ze op alle populaire stranden, bij bushaltes, en eigenlijk overal op straat. Om te zeggen dat sigarettenpeuken op een verkeerde manier worden weggegooid is een understatement. De WHO (World Health Organization) stelt dat twee derde van alle sigarettenpeuken ter wereld op straat terechtkomen. Dat is enorm veel.

Filters vol chemische stoffen

Sigarettenfilters zijn gemaakt van een soort kunststof genaamd celluloseacetaat. De filters bevatten een aantal schadelijke chemische stoffen, waaronder nicotine, zware metalen als arseen en cadmium, PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen), aceton en benzeen. Deze chemicaliën kunnen heel schadelijk zijn voor het milieu. Na verloop van tijd vallen de sigarettenfilters namelijk uit elkaar in steeds kleinere stukjes die uiteindelijk microplastics worden.

Over de hele wereld zijn er al acties georganiseerd met als doel het opruimen van sigarettenfilters. Naast het schoonmaken van het milieu zijn deze opruimacties ook bedoeld om mensen bewust te maken van de enorme hoeveelheid giftige kunststoffen die via sigarettenpeuken in het milieu terechtkomt. De hoop is dat rokers hierdoor meer moeite zullen gaan doen om hun sigarettenpeuken op een correcte manier weg te gooien. Bovendien hebben deze acties ook als doel om Extended Producer Responsibility (EPR) af te dwingen, oftewel uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten. Dit verwijst naar de doelstelling om de tabaksindustrie te laten betalen voor de kosten van de verwijdering van sigarettenpeuken uit het milieu. Dat zou gebeuren in de vorm van een heffing die betaald moet worden voor het behoud van een sigarettenfilter-vrije omgeving.

Minder afval, minder kosten

Naar mijn mening is wereldwijde EPR een essentiële stap in de richting van een zwerfvuilvrij milieu. Dit zorgt voor een verschuiving van het beheer van afval van de consument naar de producent. In dit systeem zijn producenten verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van hun producten, inclusief de verwijdering van afval en de maatschappelijke kosten die de producten aan het einde van hun levensduur veroorzaken. Alleen wanneer producenten aan hun verantwoordelijkheden gehouden worden, zullen ze voldoende moeite doen om ervoor te zorgen dat het afval dat afkomstig is van hun producten op een correcte wijze beheerd wordt. EPR moedigt producenten aan om milieuvriendelijkere producten te ontwerpen, wat betekent dat ze goed kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Dit stimuleert afvalvermindering en voorkomt zwerfafval in het milieu. Verder verlaagt het ook de kosten voor lokale overheden, aangezien de verantwoordelijkheid voor het beheer van het afval voor de rekening van producenten wordt.

Door producenten verantwoordelijk te houden voor de zogenaamde “end-of-life scenarios” (“verwerkingsscenario’s einde leven” in het leven) en de daaraan verbonden kosten zal er minder zwerfvuil in het milieu terechtkomen en ligt er een duurzamere toekomst in het verschiet.

Geschreven door onze eigen Future Guide, Sabine Berendse.

 

Sabine is de oprichter van Green Phenix, voor een circulaire economie in de Nederlandse Cariben.

Green Phenix zet zich in voor het creëren van een circulaire en inclusieve economie in het Caribisch gebied. Eén project, " To reduce Curaçao’s plastic pollution in the marine environment by promoting innovative and creative recycling, public awareness, and education" wordt ondersteund door RESEMBID. RESEMBID wordt gefinancierd door de Europese Unie en gerund door Expertise France - het agentschap voor ontwikkelingssamenwerking van de Franse regering. Het ondersteunt inspanningen voor duurzame menselijke ontwikkeling in 12 Caribische landen en gebieden overzee (LGO).

Ga voor meer informatie over het programma naar www.resembid.org.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

Bonaire gaat meer importeren uit Venezuela

Bonaire gaat meer importeren uit Venezuela

3 min.

Misschien wel een van de belangrijkste ontwikkelingen in Caribisch Nederland van het jaar tot nu toe, in ieder geval op ...

Read more

Start werkzaamheden Parke Plasa Chiku Goeloe Bonaire

Start werkzaamheden Parke Plasa Chiku Goeloe Bonaire

2 min.

Investeringen in infrastructuur zijn essentieel voor het veiligstellen van een positieve en duurzame toekomst, niet alleen ...

Read more

Bouw van nieuw verpleeghuis op Saba

Bouw van nieuw verpleeghuis op Saba

2 min.

Eindelijk is het dan zo ver: de bouw van de gloednieuwe zorginstelling van Saba Cares op het eiland Saba is van start gegaan. ...

Read more

Meer politieke betrokkenheid voor jongeren op Curaçao

Meer politieke betrokkenheid voor jongeren op Curaçao

2 min.

De ambitie om te werken aan een beter en duurzamer Curaçao bestaat absoluut, zowel op het eiland zelf als daarbuiten. ...

Read more