Brief kabinet op rapport 'Het is nooit te laat'

Brief kabinet op rapport 'Het is nooit te laat'

News Social Improvement

3 min.

Caribisch Nederland wordt nu en in de toekomst met de gevolgen van klimaatverandering geconfronteerd. De recent verschenen klimaatscenario’s voor Caribisch Nederland laten zien dat Bonaire, Saba en Sint Eustatius een relatief grote kans hebben de negatieve gevolgen van klimaatverandering te ondervinden, zoals zeespiegelstijging, toename van zware stormen, stijgende temperaturen, droogte, extreme regenval en aantasting en het verlies van kwetsbare koraalriffen. Om de uitdagingen van de eilanden voor veiligheid, gezondheid, bestaanszekerheid, economie en biodiversiteit het hoofd te bieden, werkt het kabinet samen met de bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan een klimaatplan per eiland.

Kamerbrief met kabinetsreactie

Mede namens de minister voor Klimaat en Energie (Rob Jetten) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (Mark Harbers) zette Staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een kamerbrief van dinsdag 7 november uiteen welke acties het komend jaar in gang worden gezet. Het belangrijkste doel is een (aanvullend) klimaatplan voor elk van de BES-eilanden. Deze zullen in 2024 worden opgeleverd, zoveel mogelijk gelijktijdig met het (tweede) Klimaatplan dat Europees Nederland in 2024 op basis van de Nederlandse Klimaatwet oplevert. Dit klimaatplan per eiland gaat over zowel adaptatie als mitigatie. En het moet zowel een antwoord geven op bedreigingen rond klimaatverandering als de kansen die er op de eilanden liggen. Voorop staat dat deze klimaatplannen tot stand moeten komen dóór en vóór de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en rekening moeten houden met lokale omstandigheden.

De brief in kwestie is een reactie van het kabinet op het adviesrapport “Het is nooit te laat” (E.H.T.M. Nijpels) over de organisatie van een klimaattafel op Bonaire en de toepasbaarheid van een dergelijke opzet voor Saba en Sint Eustatius. Hiermee wordt dieper ingegaan op vier kernpunten: de huidige inzet op klimaatmitigatie en -adaptatie, de contouren van aanvullende klimaatplannen met de eilanden, de inrichting van proces en rijksondersteuning, en de relatie tot een bredere inzet van het Caribische deel van het Koninkrijk.

De volledige kamerbrief (in het Nederlands) met kabinetsreactie op het adviesrapport ‘Het is nooit te laat’ kan je hier lezen en desgewenst downloaden als PDF.

Overigens hebben we ook het oorspronkelijke adviesrapport ‘Het is nooit te laat’ voor je, mocht je dat interessant vinden: / We are also making the original advisory report ‘It is never too late’ available for you here below:

BRIEF SUMMARY IN ENGLISH

Both in the present and in the future, the Caribbean Netherlands is confronted with the potentially far-reaching consequences of climate change, like more extreme weather patterns, rising sea levels and the loss of entire ecological systems. To meet these and many more challenges facing the islands in areas like health, economy and biodiversity, the Dutch government is working together with the respective Executive Councils of Bonaire, Saba and Statia on the creation of tailor-made climate plans per island.

In reaction to the advisory report ‘It is never too late’, State Secretary for Digitization and Kingdom Relations Alexandra van Huffelen, also in name of the Dutch ministers for Climate and Energy (Rob Jetten) and Infrastructure and Water Management (Mark Harbers), wrote a wrote a letter to parliament on Tuesday, November 7th. In the letter, Van Huffelen explains which actions initiatives will be taken this year, with a particular focus on the main goal of forming a complementary climate plan for each individual island of the Caribbean Netherlands, which should be ready for publication sometime next year. These plans will be created by and for the inhabitants of Bonaire, Saba and Statia, with specific local conditions in mind.

You can read and/or download the original letter here (in Dutch).

If you are interested, you can find the link to the original report ‘It is never too late’ at the bottom of the Dutch text, above this orange box.

The basis for this article was originally published on www.rijksoverheid.nl and others in November 2023.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

ROB: 'Klachten BES-eilanden over bureaucratie terecht'

2 min.

Het is al langer een bekend verhaal: de ingewikkelde en vaak langdurige processen waar de bijzondere gemeenten van het Caribische ...

Read more

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

Interview met Lara Melkert (Club17 Curaçao)

9 min.

“Bottom-up and leave no one behind” Zeker als je de afgelopen jaren wel vaker onze website hebt bezocht om ...

Read more

Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

Saba en Statia krijgen samen € 15 miljoen via Regiodeals

3 min.

Voor Saba en Sint-Eustatius was het uitkijken naar afgelopen vrijdag (gisteren) 9 februari, omdat het Nederlandse ministerie ...

Read more

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

The Schepel Foundation viert 8ste verjaardag!

2 min.

Zeker de mensen die regelmatig het nieuws en de ontwikkelingen bij Future Islands bijhouden zullen bekend zijn met The Schepel ...

Read more