Carnaval efficiënter dan ooit dankzij digitale innovatie

Carnaval efficiënter dan ooit dankzij digitale innovatie

News Smart WorkPlace

2 min.

Het zal je niet ontgaan zijn (hopen we tenminste!) dat Curaçao de afgelopen weken in het teken heeft gestaan van carnaval. Op zondag 4 februari werden de feestelijkheden aangevangen met het traditionele Kindercarnaval, waarna de ‘Marcha di Despedida’ (Grote Afscheidsparade) op dinsdag 13 februari werd georganiseerd.

Wat echter een stuk makkelijker te missen was dan de feesten en optochten zelf, was het feit dat de achterliggende organisatie ervan dit jaar efficiënter dan ooit is verlopen. Dat komt met name door de introductie van gedigitaliseerde registratieprocessen en een vernieuwde aanpak voor de toewijzing van kraampjes. Volgens het Curaçaose Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano) en Team Prekario verliepen de carnavalsfeesten op het eiland nog nooit zo vlot op organisatorisch vlak.

Beter management van kavels

De grootste stap vooruit wat betreft digitalisering werd gezet op het gebied van registratie. Team Prekario, dat de toewijzing van beschikbare kavels voor carnaval coördineerde, had bijna 1.400 kavels in beheer op 20 november 2023, toen het registratieproces begon. Daarvan waren er een negentigtal bestemd voor de verkoop van eten en drinken. Mensen hadden tot en met 15 december 2024 de tijd om een kavel aan te vragen, maar die deadline werd op vraag van het publiek verlengd tot en met 29 december 2024.

Het aanvragen en verkrijgen van een kavel tijdens carnaval is een belangrijk proces dat in het verleden wel eens voor verwarring zorgde tijdens de feestelijkheden zelf. Dit jaar werd het hele proces voor het eerst volledig gedigitaliseerd, van het registreren van aanvragen tot het betalen voor geaccepteerde aanvragen. Iedere geïnteresseerde ontving een mail met daarin alle informatie over hoe dit allemaal precies in z’n werk ging. Deze manier van werken maakte het werk van Team Prekario dit jaar overzichtelijker dan ooit.

Daarnaast maakte de digitalisering het ook veel makkelijker om kavels nauwkeurig te meten en in kaart te brengen. Obstakels en andere uitzonderingen werden zo sneller geïdentificeerd, waarna ze ook sneller opgelost konden worden met de hulp van experts. Dit komt ook de carnavalsfeesten van volgend jaar te goede, aangezien de verbeterde metingen een veel beter beeld geven van kavels die onbedoeld bij, bijvoorbeeld, borden, bushaltes of lantaarnpalen geplaatst zijn.

Ingetrokken vergunningen

Tenslotte heeft de digitalisering van het registratieproces ook voor een betere opvolging gezorgd ná de feesten. Dankzij de beschikbare data kon heel makkelijk achterhaald worden welke kavels door wie niet op tijd werden schoongemaakt en wie afval had achtergelaten bij hun kavel. Met name dit laatste was dit jaar een tegenvaller, want in plaats van de gewoonlijke dag voor het schoonmaken van alle kavels waren er dit jaar twee dagen nodig. Er werden al vijf vergunningen ingetrokken om eerdergenoemde redenen en naar drie andere kavels lopen momenteel nog onderzoeken in verband met achtergelaten afval.

BRIEF SUMMARY IN ENGLISH

From Sunday, February 4th, to Tuesday, February 13th, Carnival dominated the island of Curaçao, and thanks to the introduction of new digital systems, this year’s edition has ended up becoming the most efficient Carnival ever. This is mainly due to the introduction of digitized registration processes and a new approach to the allocation of stalls. According to the Curaçao Ministry of Traffic, Transport and Urban Planning (Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano) and Team Prekario, the Carnival celebrations on the island have never gone so smoothly on an organizational level.

Applying for and obtaining a lot during Carnival is an important process that in the past has sometimes caused confusion during the festivities themselves. This year, for the first time, the entire process was fully digitized, from registering applications to paying for accepted applications. Every interested party received an email with all the information about how this all worked. This way of working made Team Prekario's work this year clearer and more structured than ever. In addition, digitalization also made it much easier to accurately measure and map plots, which will also help the organization of next year’s Carnival.

The basis for this article was originally published on www.curacao.nu and others in February 2024.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

BSN en log-in voor digitale overheidsdiensten Caribbean

BSN en log-in voor digitale overheidsdiensten Caribbean

2 min.

Het heeft even geduurd, maar het lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren. Aan het eind van 2023 heeft de Nederlandse ministerraad ...

Read more

Digitale economie inzet van National Alliance

Digitale economie inzet van National Alliance

2 min.

Bij Future Islands zetten we ons in voor het heden en de toekomst van Caribisch Nederland, en voor het zo efficiënt ...

Read more

Nog 8 dagen tot SMILE 2023 op Sint Maarten

Nog 8 dagen tot SMILE 2023 op Sint Maarten

2 min.

Heb je al wel eens gehoord van het St. Maarten Innovation, Initiatives & Industries Link-Up Event 2023, simpelweg afgekort ...

Read more

Masterclasses voor werkzoekenden

Masterclasses voor werkzoekenden

2 min.

Begin juli heeft Progressional People Caribbean (PPC), een consultancybedrijf op het gebied van Human Resources, vier masterclasses ...

Read more