Tijd voor het Climate Justice Camp: Caribbean Edition!

Tijd voor het Climate Justice Camp: Caribbean Edition!

News Sustainable Energy

3 min.

Vandaag is het dan eindelijk zo ver: de aftrap van het 2024 Climate Justice Camp: Caribbean Edition op Sint Maarten! Van donderdag 28 maart tot en met zondag 31 maart komen meer dan honderd jonge en ambitieuze toekomstige leiders samen op het eiland om de huidige klimaatproblematiek te bespreken en samen plannen op te stellen voor klimaatactie in het Caribisch gebied. Daarnaast zullen ook drie eisers in de Klimaat-zaak Bonaire tegen de Nederlandse staat deelnemen aan het programma van het Climate Justice Camp.

2024 Climate Justice Camp

Het Climate Justice Camp: Caribbean Edition is een veelbelovend initiatief van Roots, een wereldwijd project gericht op klimaatrechtvaardigheid door middel van samenwerking met frontline communities en jongeren. Zij werken samen met, onder andere, EPIC (Environment Protection in the Caribbean), Greenpeace en het Caribbean Climate Justice Project voor de organisatie van het evenement. Met het Climate Justice Camp: Caribbean Edition willen ze mensen uit de regio samenbrengen om deel te nemen aan vier dagen vol workshops en evenementen om kennis, strategieën, skills, communities en netwerken op te bouwen.

Zoals de naam van het evenement zelf al aangeeft, staat “climate justice”, oftewel klimaatrechtvaardigheid, centraal de komende dagen. Met deze term wordt verwezen naar een aanpak van klimaatverandering die het probleem niet als louter iets van het milieu ziet, maar als een bredere ethische, politieke en juridische kwestie. Dat is ook waarom drie eisers in de Klimaat-zaak Bonaire tegen de Nederlandse staat acte de présence zullen geven op Sint Maarten deze week. Dit is een rechtszaak die door Greenpeace en acht bewoners van Bonaire wordt aangespannen tegen de Nederlandse staat, die wordt beschuldigd van het ondernemen van te weinig actie om het eiland, een bijzondere gemeente binnen het Koninkrijk der Nederlanden, te beschermen tegen de gevaren en gevolgen van klimaatverandering.

Alle kosten gedekt

Inschrijven voor het 2024 Climate Justice Camp: Caribben Edition is sinds 9 februari al niet meer mogelijk. Dat komt, onder andere, omdat zowel het inschrijven als het deelnemen aan het evenement volledig gratis is voor alle deelnemers. Het enige waar zij zelf voor moeten zorgen, is hun vervoer naar en van Sint Maarten, al was het mogelijk om ook daarvoor financiering aan te vragen. Alle workshops en presentaties zullen in het Engels worden gegeven, en helaas zullen er geen real-time vertalingen voor handen zijn.

“We hebben deze kampen georganiseerd omdat we in een klimaatnoodtoestand verkeren en falen geen optie is”, vertelt Agustin Maggio, programmaleider van Roots en hoofdorganisator van het Climate Justice Camp, “Jongeren hebben een cruciale plek aan tafel. Zij spelen een cruciale rol in het betrekken van de burger, het verschuiven van beleid en politieke systemen in een meer progressieve richting. Het Climate Justice Camp draait om het opbouwen van gemeenschappen en solidariteit en het erkennen dat we elkaar nodig hebben als we echte vooruitgang willen boeken, ondanks de dingen waar we het misschien niet eens over zijn. Als we ons verenigen en onze kennis, middelen en verhalen delen, kunnen we echte verandering teweegbrengen.”

BRIEF SUMMARY IN ENGLISH

It’s finally almost time for the 2024 Climate Justice Camp: Caribbean Edition on Sint Maarten! From Thursday, March 28 to Sunday, March 31, more than a hundred young and ambitious future leaders from all over the region will gather on the island to discuss current climate issues and jointly draw up plans for climate action in the Caribbean. In addition, three plaintiffs in the Bonaire climate case against the Dutch state will also participate in the Climate Justice Camp program.

As the name of the event implies, climate justice is at the heart of everything over the coming days. That is also why the previously mentioned plaintiffs will make an appearance on Sint Maarten this week. This is a lawsuit filed by Greenpeace and eight residents of Bonaire against the Dutch state, which is accused of taking too little action to protect the island, which has a status as a special municipality within the Kingdom of the Netherlands, against the dangers and consequences of climate change.

“We organized these camps because we are in a climate emergency and failure is not an option”, says Agustin Maggio, program leader at Roots and lead organizer of the Climate Justice Camp: Caribbean Edition, “Young people have a crucial place at the table. They play a crucial role in engaging citizens, shifting policies and political systems in a more progressive direction. The Climate Justice Camp is about building communities and solidarity and recognizing that we need each other if we want to make real progress, despite the things we may not agree on. When we unite and share our knowledge, resources and stories, we can create real change.”

The basis for this article was originally published in Amigoe and others in February 2024.

Share:

permalink

Back to overview

Read more

Focus op duurzame energie tijdens Dynaf Business Week

Focus op duurzame energie tijdens Dynaf Business Week

2 min.

Duurzaam opgewekte energie moet een pijler worden van het Caribisch Nederland van de toekomst. Van zon en wind tot water ...

Read more

Bouw van windmolenpark op Koraal Tabak (Curaçao)

Bouw van windmolenpark op Koraal Tabak (Curaçao)

2 min.

Afgelopen jaar schreven wij verschillende artikelen over duurzame energie, de rol die daarvoor is weggelegd in Caribisch ...

Read more

Curaçao en Blue Planet Alliance gaan voor fossielvrij

Curaçao en Blue Planet Alliance gaan voor fossielvrij

3 min.

Duurzame energie speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen voor Caribisch Nederland. Het kunnen produceren van eigen ...

Read more

Saba in teken van duurzaamheid

Saba in teken van duurzaamheid

3 min.

Van alle eilanden in Caribisch Nederland is Saba het allerkleinste, in ieder geval qua aantal inwoners. Als ergens de uitdrukking ...

Read more